Toelating

Om toegelaten te worden tot de Sweelinck Academie, moet je een toelatingsexamen doen. Maar eerst maak je kennis met een van de docenten van de academie. Pas als deze docent positief adviseert, word je uitgenodigd om toelatingsexamen te doen. De toelatingseisen hangen af van je leeftijd. De commissie beoordeelt bij je toelatingsexamen je muzikale en technische niveau en maakt een inschatting van de mogelijkheden om je op de Sweelinck Academie verder te ontwikkelen.

Is de commissie positief over je niveau in relatie tot je leeftijd en schat ze je ontwikkelingsmogelijkheden positief in, dan word je toelaatbaar verklaard.

Het begint dus allemaal met een consultatieles en kennismaking met een docent. Mocht je in uitzonderlijke gevallen niet in de gelegenheid zijn een consultatieles te volgen, dan kun je in overleg een link met video en audio sturen naar het studiesecretariaat.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de Sweelinck Academie via dit aanmeldformulier. Op dit formulier kun je aangeven of je al hebt kennisgemaakt met een van onze docenten. Als dat niet het geval is, neemt de studentenadministratie contact met je op om een consultatieles te plannen, alvorens je in te delen voor het toelatingsexamen.

Kandidaten voor de Percussion Friends Talentklas melden zich aan bij Percussion Friends.

Inschrijving
Wanneer je het toelatingsexamen met goed gevolg hebt afgelegd, beslist de directie over het aantal toelaatbare kandidaten en bij welke docent je kunt worden geplaatst.
Aan het begin van het cursusjaar (eind augustus of begin september) volgt een inschalingstoets waarmee we vaststellen op welk niveau je instapt in ons theorieprogramma. Hiervoor krijg je vanzelf een uitnodiging als je op grond van je spel tot de Sweelinck Academie bent toegelaten.

Schoolgeld
Klik hier voor de tarieven voor de Sweelinck Academie en Percussion Friends. In enkele gevallen kan het conservatorium bemiddelen bij het verkrijgen van een studietoelage voor de Sweelinck Academie.

Delen