Open Sweelincksessies

Dit jaar organiseert de Sweelinck Academie weer een aantal Open Sweelincksessies. Deze sessies zijn bedoeld om leerlingen en docenten uit de regio met elkaar en met de Sweelinck Academie in contact te brengen. We werken in de vorm van een voorspeelochtend of -middag. Iedere docent neemt één of twee leerlingen mee die in een van de zalen van het Conservatorium van Amsterdam mogen optreden. Desgewenst wordt er voor pianobegeleiding gezorgd. Ook laten leerlingen van de jong-talentafdeling hun repertoire horen.
Na afloop drinken de docenten gezamenlijk een kop koffie en praten over hun vak en de leerlingen die zojuist hebben gespeeld.

Open Sweelincksessies Hoboplus Academie

zondag 9 oktober 2022 14.00 - 16.00
zondag 20 november 2022 14.00 -16.00
zondag 15 januari 2023 14.00 - 16.00
zondag 19 maart 2023 14.00 - 16.00
zondag 23 april 2023 14.00 - 16.00

Meer informatie.

Open Sweelincksessies viool

Zaterdag 11 februari - Open Techniekles
- 17.00 uur, in lokaal 445

Zondag 12 maart - Concertsessie
- 12.00, in lokaal 803

Zaterdag 10 juni - Concertsessie
- 17.00 uur, in lokaal 539

Docenten kunnen zich opgeven via: contact@wiesjemiedema.nl

Delen