Voorbereiding op de bacheloropleiding

In de laatste twee klassen van de middelbare school kom je voor belangrijke keuzes te staan over je toekomst. Misschien overweeg je van muziek je beroep te maken. In dat geval biedt de Sweelinck Academie jou een traject op maat om te zorgen voor een goede aansluiting op de vakopleiding.

Samen met de studieleider van de Sweelinck Academie, je docent en je ouders kijken we naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Om de docenten van jouw hoofdvak in de bacheloropleiding van het Conservatorium van Amsterdam te leren kennen, bieden we je workshops en individuele lessen aan. Zo ontstaat een tweejarig individueel traject dat jou zo goed mogelijk voorbereidt op het toelatingsexamen van de bacheloropleiding.

Voor een optimale theoretische toelating kom je met jaargenoten in een speciale theoriegroep. Wekelijks werk je aan solfège, harmonieleer, analyse en algemene muziekleer. De kans bestaat dat je na die twee jaar zo gevorderd bent dat je in de bacheloropleiding voor een aantal theorievakken vrijstelling kunt krijgen.

Delen