Sweelinck Academie

Nationale opleiding voor jong toptalent

Is muziek je lust en je leven? Doe je niets liever dan musiceren, speel je iedere dag en ben je niet bang om hard te studeren? Dan is Sweelinck Academie - de nationale opleiding voor jong muzikaal toptalent - van het Conservatorium van Amsterdam misschien iets voor jou.

De Sweelinck Academie biedt ruimte aan 60 jonge, getalenteerde klassieke musici tussen 8 en 18 jaar. Samen ontvang je een intensieve en uitdagende opleiding op jouw instrument onder het dak van het Conservatorium van Amsterdam.

Een selecte groep gekwalificeerde docenten draagt zorg voor individuele lessen op het hoogste niveau. Door hun inzet, betrokkenheid en specifieke vakkennis zijn zij in staat jouw talenten optimaal te helpen ontwikkelen.

Een vernieuwend en samenhangend studieprogramma is erop gericht jou alle muzikale vaardigheden en begrip bij te brengen die je nodig hebt om te kunnen uitgroeien tot een creatief musicus die de taal van muziek beheerst. Omdat de Sweelinck Academie samenwerkt met het Junior Jazz College kun jij je in de volle breedte ontwikkelen.

Natuurlijk speel je vaak in het openbaar tijdens je opleiding aan de Sweelinck Academie. De prachtige zalen van het Conservatorium van Amsterdam geven je gelegenheid op te treden binnen het conservatorium. Maar er zijn ook jaarlijks concerten in het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ.

De lessen worden zoveel mogelijk op zaterdag gegeven zodat je op je eigen school kunt blijven. Ook werkt de Sweelinck Academie samen met het Gerrit van der Veen College (havo/vwo) in Amsterdam-Zuid en het IVKO. Daar krijg je een aangepast lesprogramma zodat je voldoende tijd overhoudt voor je muziekstudie.

Studieleider
David Kuyken

Open Dag Sweelinck Academie en Junior Jazz College 2013

Delen