De F.M. Alexandertechniek

De Alexandertechniek is een individueel onderwezen methode voor mentale en fysieke re-educatie die helpt onnodige spanningen in al onze activiteiten te bestrijden. De techniek leert het lichaam op een zo goed mogelijke manier te gebruiken en is alom bekend als een effectieve manier om bijvoorbeeld rugproblemen te verminderen of te voorkomen. Musici, kunstenaars en sporters waarderen de techniek reeds lang omdat het een goede houding en bewegingsgemak bevordert. Ook op andere gebieden wordt de waarde van de techniek ingezien, omdat het veelal de gezondheid verbetert en stress vermindert. Het is dus vooral een preventieve methode.

De techniek is ontwikkeld door F.M. Alexander (Tasmanië 1869-1955). Hij was een succesvolle acteur wiens carrière gehinderd werd door stemverlies gedurende voorstellingen. Omdat artsen en specialisten geen oplossing vonden, ging Alexander zelf op onderzoek uit. Hij observeerde zichzelf in actie, omdat hij ervan overtuigd raakte dat de oorzaak van zijn stemproblemen lag in de manier waarop hij zijn lichaam gebruikte. Een lange periode van onderzoek leidde tot het ontdekken van bepaalde principes die coördinaties van lichaam en geest beïnvloeden, principes die toe te passen zijn op alle fysieke activiteiten. Met deze wetenschap verhielp hij zijn eigen stemproblemen en kon hij ook andere mensen helpen.

Veel mensen voelen zich op een bepaald moment in hun leven genoodzaakt essentiële en fijne activiteiten op te geven omdat ze te veel stress met zich meebrengen. Lessen in de Alexandertechniek laten zien dat de oorzaak van stress vaak niet in de activiteit gezocht moet worden, maar in de manier waarop die uitgevoerd wordt. Door onbewust aangeleerde gewoonten raken we gewend aan onnodige spanningen in het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten. In de loop der jaren is het effect van deze schadelijke activiteiten een verminderde beweeglijkheid, terwijl tegelijkertijd de delen die onder constante spanning staan kwetsbaar zijn voor blessures. Alexandertechniek kan de degeneratie die veroorzaakt wordt door stress voorkomen omdat de techniek op het hele lichaam werkt met resulterend voordeel voor de individuele delen.

Delen