Basklarinet

Vakgroepvertegenwoordiger: Hans Colbers

Naast de hoofdvaklessen verzorgen de docenten groepslessen. De studenten volgen bovendien lessen orkestspel. De diverse hoofdvaksecties organiseren voorts geregeld workshops en masterclasses. Naast de orkestprojecten worden er speciale blazers- en kamermuziekprojecten georganiseerd.

Toelatingseisen
• etudes (zowel staccato als legato) te kiezen uit: A. Uhl - deel 1; W.Fr. Bon
• voordrachtstukken met piano: Rob du Bois - Fusion pour deux; Othmar Schoeck - Sonate; Paul Hindemith - Sonate (fagot)
• mineur- en majeurtoonladders t/m drie kruisen en drie mollen plus drieklanken

 Na de tweejarige masteropleiding zijn studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen
De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Algemene eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger Hans Colbers.

Tijdens een toelatingsexamen kunnen onder andere de volgende werken gespeeld worden: Tristan Keuris - Concertino (+ strijkkwartet), Othmar Schoeck - Sonate, P Hindemith - (fagot-) Sonate.
Voor die klarinettisten die tijdens hun studie nog weinig eigentijds basklarinetrepertoire bestudeerd hebben: Debussy - Cellosonate, Bach - Cellosuites.

n.t.b. hoofdvak
Davide Lattuada vaste gastdocent bijvak basklarinet

Delen