Gitaar / Flamenco

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een van de meest veelzijdige gitaarstudies in zijn soort. Het studieprogramma bereidt de toekomstige gitarist voor op alle aspecten van de hedendaagse beroepspraktijk.

Gedurende de studie ontwikkelen de studenten hun speelvaardigheid en kennis van gitaartechniek tot een excellent niveau. Het studieprogramma biedt niet alleen ruime specialisatiemogelijkheden binnen de vakgroep klassiek gitaar, maar via keuzevakken ook bij andere afdelingen. Omdat het repertoire voor dit instrument en de speeltechniek een breed scala aan genres omvat, neemt de gitaar een unieke plaats in in de wereld van de klassieke muziek.

Flamenco is, vanwege het minieme verschil tussen de instrumenten die door flamenco- en klassieke gitaristen worden gebruikt, nauw verwant aan het Spaanse klassieke gitaarrepertoire. Daarom maakt flamenco een belangrijk deel uit van het opleiding. Lessen in flamenco worden gegeven door Eric Vaarzon Morel; een afstudeerspecialisatie in flamenco behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast is de gitaar in moderne muziek nauw verbonden met de popcultuur. Het is daarom van belang, ook met het oog op een lespraktijk, privé of op een muziekschool, dat de student een basiskennis van de elektrische gitaar in pop en jazz ontwikkelt. De lessen elektrische gitaar worden gegeven door Hans Kunneman. Andere cursussen die de gitaarafdeling biedt, zijn barokgitaar en luit.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Duur toelatingsexamen: 25 minuten. Het examen bestaat uit:
• 20-25 minuten muziek van verschillende stijlen uit verschillende perioden. Verplicht werk: Federico Moreno Torroba (1891-1982) - Sonatine, eerste deel (Allegretto)
• een kort gesprek over de opleiding van de kandidaat tot nu toe en de mogelijkheden tot toelating op het CvA (5 min)

NB: alle stukken dienen uit het hoofd te worden gespeeld.

De student legt zich toe op de verdere beheersing van alle aspecten van het gitaarspel. Na twee jaar is de student op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekpraktijk als solist en als kamermusicus.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via link of bestanden worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma van 25-30 minuten met muziek van verschillende stijlen uit verschillende perioden. Verplicht werk: Domenico Scarlatti (1685-1757) - Sonate K.1 (L.366) - Arrangement naar eigen keuze
Alle stukken dienen uit het hoofd worden gespeeld.

2. De kandidaat stuurt voor 1 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.

3. Wanneer een student kiest voor een specialisatie, dient dit in het toelatingsexamenprogramma te worden opgenomen. Daarbij valt te denken aan:
• hedendaags repertoire
• historische uitvoeringspraktijk
• kamermuziek

Gabriel Bianco ​​​​hoofdvak
Izhar Elias historische gitaar, kamermuziek
Fred Jacobs luit, Remaissancegitaar
Eric Vaarzon Morel flamenco
Hans Kunneman bijvak elektrische gitaar
Marion Schaap methodiek

Delen