Vrije ruimte

Er zijn verschillende manieren om de vrije ruimte in te vullen, zoals:

  • het volgen van een extra mastervak
  • het volgen van een extra ensemble
  • het volgen van bepaalde colleges aan de Universiteit van Amsterdam 
  • extra ervaring in de beroepspraktijk opdoen door middel van buitenschoolse activiteiten
  • deelname aan projecten en masterclasses 
  • een vak te kiezen uit de keuzenvakkenlijst van de bacheloropleiding (zie MyAHK -> CvA Jazz)

Bij vragen raadpleeg de studieadviseur.

Jazzstudenten kunnen ook de onderstaande vakken kiezen voor studiepunten in de vrije ruimte.

VakDocent
Introduction to Advanced Rhythm Jos Zwaanenburg, Jonas Bisquert, Kristina Fuchs, David de Marez Oyens
Advanced Rhythm for Improvisers* Jos Zwaanenburg, Rafael Reina, David de Marez Oyens, Jonas Bisquert, Kristina Fuchs
Practical Studio Technique Attie Bauw
EWI Course Itai Weissman

* Van dit vak mogen vijf studiepunten als master-keuzevak worden gebruikt. 

Delen