Introduction to Advanced Rhythm

Please note: this is the course that up to the 2019-2020 has been offered as 'Advanced Rhythm'.

Ritme is een van de elementen waarin muziek van voor en na het begin van de 20e eeuw duidelijk verschilt. De enorme groei aan ritmische mogelijkheden, door westerse ontwikkelingen of door het overnemen van ritmes uit niet-westerse tradities, is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziek van de afgelopen honderd jaar.

‘Introduction to Advanced Rhythm’ is een cursus van twaalf weken die de basis legt voor het materiaal dat in het vierjarige programma  ‘Advanced Rhythm-Improvisation’ verder uitgediept wordt. De belangrijkste elementen in deze introductiecursus zijn:
• kwintolen, sextolen en septolen met meer nauwkeurigheid leren fraseren
• accenten over zware maatdelen en maatstrepen verleggen
• een beter ritmegevoel ontwikkelen

De cursus kan zowel in de eerste als tweede periode worden gevolgd. Als je de cursus in de eerste periode volgt, kun je gelijktijdig het eerste jaar van ‘Advanced Rhythm’ volgen. 

Cursusgegevens

docenten Jos Zwaanenburg, David de Marez Oyens, Jonas Bisquert, Kristina Fuchs
periode 1e of 2e periode, 2 lesuren per week
groepsgrootte 8-12
eis afsluiting solfègepracticum 1 met minimaal een 8
werkvorm ensemble
toetsing een kort praktisch examen. De student mag niet meer dan 3 lessen missen.
studiepunten 3
code 4ARIJ
Delen