Hedendaagse improvisatie door niet-westerse technieken o.l.v. Rafael Reina, Jos Zwaanenburg, David de Marez Oyens en Jonas Bisquert

Voor studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op de structurele en ritmische mogelijkheden van improvisatie en een sterk gevoel voor interne puls willen ontwikkelen. De ritmische elementen van de Zuid-Indiase muziektheorie geven de aanzet tot een flexibele doch gerichte incorporatie van zaken als polyritmiek, polypuls, antimetriek en variatie met permutatiesystemen, maar ook tot het ontwikkelen van gevoel voor vorm en structuur. Het totale lespakket kan één tot vier cursusjaren beslaan. Voor die studenten die de specialisatie Karnatisch ritme in westerse muziek volgen, is er de mogelijkheid de lesstof gecomprimeerd aangeboden te krijgen. Het ragasysteem, vanaf het tweede jaar, zet aan tot een ruimer gebruik van toonhoogte en klankkleur binnen de improvisatie. In de laatste twee maanden organiseert elke student een groep, of neemt deel aan een groep (trio t/m kwintet), waarmee een geleide improvisatie wordt voorbereid die op het concert in juni ten gehore wordt gebracht.

Cursusgegevens

docenten Jos Zwaanenburg, Rafael Reina, David de Marez Oyens, Jonas Bisquert
periode heel jaar, 2 lesuren
groepsgrootte 6-8
eis cursus Advanced Rhythm of studenten met een aanwijsbaar gelijkwaardig niveau
toetsing aanwezigheid, werkhouding (ook t.a.v. huiswerk) en prestaties tijdens de les, een theorie-examen en een afsluitend concert
studiepunten 10 studiepunten per jaar. NB: In verband met deze studielast zijn de studiepunten naast ensemble deels onder te brengen in de vrije ruimte en/of mastervakken (max. 5 punten).
code 4NWT1
Delen