Eigen groep

Hier kunnen complete groepen die door de studenten zelf zijn samengesteld zich voor inschrijven, met zelf geformuleerde doelen, inhoud en repertoire. Overleg dit alles met de complete bezetting voor je je opgeeft.

De aanvrager is groepsleider. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie naar alle groepsleden, de ensemblecoach, eventueel de afdeling Boekingen i.v.m. repetitieruimte en de ensemblecoördinator i.v.m. het tussentijdse en afsluitende concert. De voorbereiding, organisatie en leiding van de repetities is ook in handen van de groepsleider. De eerste repetitie moet voor de herfstvakantie hebben plaatsgevonden.

Deze groep wordt ingeroosterd en krijgt een vaste tijd om wekelijks te repeteren. De groep kan kiezen uit een pool van docenten. De docent is geen leider die bepaalt wat er gebeurt, maar een coach die op afspraak gemiddeld zes tot acht keer per jaar feedback geeft. Na één periode wordt beoordeeld of er voldoende vooruitgang is, afhankelijk daarvan wordt eventueel een tweede periode toegekend.

Cursusgegevens

docent naar keuze Jasper Blom (EEJB), Harmen Fraanje (EEHF), Frans van der Hoeven (EEFH), Sylvia Langelaan (EESL), David de Marez Oyens (EEDM), Yaniv Nachum (EEYN), Ruud Ouwehand (EERO), Joris Roelofs (EEJR), Martijn Sohier (EEMS). Andere docenten eventueel in overleg.
periode 1 periode, eventueel een heel jaar, afhankelijk van de vorderingen; 1,5 uur per week
groepsgrootte naar eigen inzicht
eis een duidelijke beschrijving op papier van:
  * de bezetting (namen/instrumenten)
  * doel en inhoud/repertoire, dit kan het bestuderen van een bepaalde stijl, band of muzikant zijn of eigen composities en/of arrangementen
  * de gewenste docent
toetsing aanwezigheid en prestaties tijdens de les en een afsluitend concert
studiepunten 5 voor een periode
Delen