Theorie der muziek

De studie leidt op tot docent theoretische vakken aan een muziekvakopleiding en verschaft de student de daartoe benodigde grondige kennis van alle theoretische aspecten van de jazz, de daaraan gerelateerde muziekvormen en de praktische toepassing ervan. Hoewel uitzonderingen denkbaar zijn, vindt toelating tot de studie in principe plaats na het derde studiejaar in een instrumentaal of vocaal hoofdvak. De vaste docenten zijn Barbara Bleij, Walther Stuhlmacher en Henk Huizinga (arrangeren).De studie Theorie der Muziek omvat als hoofdvak de onderdelen harmonie/analyse, solfège, harmonie aan de piano, arrangeren, methodiek (ook van jazzsolfège)en geschiedenis van de jazz. Als bijvak komen de onderdelen klassieke muziektheorie (harmonie/analyse en modaal contrapunt) en analyse 20e-eeuwse muziek aan bod. Een belangrijk onderdeel van het afsluitende examen is het schrijven van een in principe publiceerbare scriptie.

Coördinatie: Edwin Paarlberg

Toelatingseisen
Bij de toelating wordt vooral getoetst:
* affiniteit met jazzmuziek
* kennis van jazzgeschiedenis
* aanleg voor en vaardigheid in de specifieke ritmiek en harmoniek van de jazz
* auditieve perceptie (harmonisch, ritmisch en melodisch gehoor)
* harmonie aan de piano
* zekere bedrevenheid in de klassieke muziektheorie
* bereidheid tot muziektheoretisch onderzoek.

De aspirant-jazztheoreticus wordt geacht op een aanvaardbaar niveau een binnen de jazz gebruikelijk instrument te bespelen of een studieprogramma te volgen dat tot dat niveau kan leiden.

Deze master is in voorbereiding. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Barbara Bleij.

 

Edwin Paarlberg coördinator
Barbara Bleij analyse, contrapunt, solfège, methodiek
Walther Stuhlmacher harmonie aan de piano
Henk Huizinga harmoniearrangeren

Delen