Toelatingsexamen verkorte opleiding

Je doet tegelijk met een aantal medekandidaten (max.10 per groep) toelating in een sessie die een dagdeel in beslag neemt. Dit gebeurt voor een commissie van vier à vijf docenten.

De toelating bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Zingen

Je studeert één kinderlied in en één lied naar keuze zonder begeleiding. We willen van iedereen de kwaliteit van het zingen toetsen.

2. Groepsgewijze muzikale en didactische opdrachten

In activerende workshops werken docenten maximaal twee uur met jullie om je kwaliteiten op beginnend muzikaal en didactisch niveau te bepalen. Opdrachten kunnen zijn: een kinderlied ter plekke instuderen en aanleren, een ritmeopdracht, een bewegings- of een improvisatieopdracht. We letten op communicatie, muzikaliteit, ritmische aanleg, samenwerking, houding en je persoonlijke inbreng in de workshops. De didactische opdrachten hoef je niet voor te bereiden, deze worden ter plekke gegeven.

3. Motivatiegesprek en speedpresentatie

Als afsluiting van het praktische deel van het toelatingsexamen voeren we een individueel gesprek van ongeveer tien minuten.

A-gedeelte: schriftelijke motivatie
We verwachten een schriftelijke motivatie (maximaal één A4'tje) met daarin jouw beweegredenen om de Opleiding Docent Muziek te willen gaan doen en waarom in Amsterdam. Deze schriftelijke motivatie stuur je mee met je aanmeldingsformulier.

B-gedeelte: speedpresentatie
Je bereidt een speedpresentatie van maximaal twee minuten voor. Het motivatiegesprek wordt geopend met deze presentatie. Je laat drie (YouTube-) filmpjes zien van ieder maximaal 30 seconden waarin je laat zien hoe je musiceert, welke instrumenten je bespeelt en hoe je met een groep omgaat. Je stuurt je presentatie een week voor het toelatingsexamen naar: Femke.Temmink@ahk.nl

Na afloop vergadert de commissie over de uitslag, die je daarna wordt meegedeeld. De uitslag kan zijn: toelaatbaar of afgewezen.

NB: Er is geen theoretisch toelatingsexamen en geen voorspelen. We nemen je eerder behaalde bachelor- of vakdiploma als muzikaal startpunt van de opleiding.

Delen