Naar inhoud
 

Info-avond en meeloopdag

14 en 21 mei 2024. Lees meer

Verkorte opleiding Docent muziek

De verkorte opleiding Docent muziek is bedoeld voor musici met een instrumentale of vocale hbo-muziekvakopleiding (conservatorium). Het studieprogramma is een compilatie van het eerste- t/m vierdejaarsprogramma van de reguliere opleiding Docent muziek en duurt twee jaar. Via een toelatingsexamen en een motivatiegesprek wordt gekeken naar je ontwikkelingsmogelijkheden.

Studiebelasting

Je krijgt één dag in de week les. De lessen vinden plaats op de dinsdag. Je wordt geacht de hele dag beschikbaar te zijn voor onderwijs. Naast de lesdag is er een studiebelasting van gemiddeld tien uur per week zelfstudie en verder investeer je tijd in een stage of heb je reeds werk in het muziekonderwijs.

Wekelijkse lessen

1. Vakdidactiek
Lessen leren schrijven, methodenleer, vakdidactische training. Naar keus leg je de nadruk op primair of voortgezet onderwijs. Contacttijd: 2 uur per week.

2. Onderwijskunde
Muziek-leertheorieën, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie vormen de hoofdonderwerpen in het vak onderwijkskunde. Contacctijd: 1 uur.

3. Skills lab
In het eerste jaar basisvaardigheden didactiek, zoals lied aanleren, improvisatie. Contacttijd: 1,5 uur.

4. Stage
Als je niet werkt in het muziekvakonderwijs, wordt er een school gezocht waar je stage gaat lopen. Dit gebeurt op een andere dag dan de lesdag. Contacttijd: minimaal een dagdeel.

5. Directie
Wekelijks slagtechniekles op het conservatorium; in aanvulling daarop zijn er projectdagen met een bestaand orkest.

6. Piano- of gitaarpracticum
Naar keus volg je liedbegeleiding aan de piano (studenten voortgezet onderwijs) of liedbegeleiding op gitaar (studenten primair onderwijs). Contacttijd: 1 uur.

7. Arrangeren
De muziektheorie wordt opgefrist en toegepast in het schrijven voor ensembles met heterogene bezetting. Bij het gitaarpracticum ga je kinderliedjes schrijven. Contacttijd: 1 uur.

8. Zangles
Gedurende beide studiejaren krijg je wekelijks zangles/stemvorming. Contacttijd: 0,5 uur.

9. Poppracticum
Gedurende een van beide studiejaren krijg je les in de opzet en muzikale werkwijze van een popband. Er wordt gewerkt aan genreverkenning, songwriting en muziektechnologie. Contacttijd: 1 uur.

Je dinsdagrooster is bekend na de zomervakantie. 

'Het geeft enorm veel voldoening dat je een band kunt opbouwen met leerlingen. Bij muziek ben je niet eindeloos bezig met cijfers en presteren, maar met ervaren en creëren.'
Famke Sinninghe Damsté, alumna verkorte opleiding 2012

Zelfstudie

De zelfstudie bestaat uit literatuur lezen op het gebied van vakdidactiek en onderwijskunde, het maken van opdrachten, het schrijven van een paper en een leerplan en het voorbereiden van tentamens.

Keuzemogelijkheden

Wie naast de wekelijkse lessen en zelfstudie extra tijd beschikbaar heeft, kan op andere lesdagen extra onderwijs volgen met de voltijdsstudenten, bijvoorbeeld:

  • meezingen en spelen in het ODMkoor en -orkest
  • directielessen
  • wereldmuziekpractica 
  • muziekgeschiedenis
  • vakken uit de keuzeprogramma's klassiek en jazz

Aanmelden

Op het aanmeldingsformulier geef je je als volgt op voor de verkorte opleiding Docent Muziek: selecteer de reguliere opleiding Docent muziek en geef in het opmerkingenveld aan dat je voor de verkorte opleiding opteert.

Delen
 

Info-avond en meeloopdag

14 en 21 mei 2024. Lees meer