'Muziek is een vak!'

Symposium bij het afscheid van Hans van de Veerdonk als docent aan het CvA

Wat is de actuele situatie van het muziekonderwijs in een schoolklas in Nederland? Wat voor muziekles krijgt een kind en wat leert dat kind? Wat is de benadering van muziek, is muziek entertainment of educatie?

Er is een schromelijk tekort aan muziekdocenten die kiezen voor het primair onderwijs. Leerkrachten missen inhoudelijke kennis om ‘muziek als vak’ goed te kunnen onderwijzen. Er is nauwelijks beleid dat ertoe leidt dat ‘muziek als vak’ wordt gezien en na acht jaar getoetst kan worden, met een verantwoord resultaat dat past bij een (cultureel) rijk land als Nederland.

Hoe kunnen we kinderen de garantie geven dat ze met een goed gevulde muzikale rugzak naar het voortgezet onderwijs gaan? Hoe doen we dat met het huidige gebrek aan muziekdocenten voor het primair onderwijs? Doel is dat alle kinderen een doorgaande muzikale leerlijn hebben gehad en structureel regelmatig muziekonderwijs hebben genoten. Kortom, dat we samen zeggen: muziek is een vak, net als rekenen en taal.

Met dit symposium neemt docent Hans van de Veerdonk afscheid van het CvA. Na veertig jaar muziekeducatie bij de Muziekschool Amsterdam en het Conservatorium van Amsterdam maakt hij de balans op. Gaan we de goede kant op? 
Wie mee wil praten over dit onderwerp is van harte welkom. Bekijk hier het programma.

Datum zaterdag 13 april 2024
Tijd 13.00-17:00 uur 
Locatie Bernard Haitinkzaal

Terugblik

Muziekeducatie is de rode draad geweest in mijn leven. Het vinden van muziek in ieder kind fascineerde me al vroeg en die fascinatie is altijd gebleven.
De veelzijdigheid van muziekeducatie heeft mij als muzikant altijd geboeid: van kleuterconcerten tot de KinderMattheus maar juist ook als docent en ontwikkelaar: van een eenvoudig lesplan tot complexe meerjarige methodes. En vooral hoe deze twee werelden zich met elkaar verbinden.


Deze veertigjarige zoektocht heeft geleid tot de muziekmethode ABCmuziek.nl. In deze methode, waaraan ik de afgelopen jaren samen met een aantal collega’s heb gewerkt, komen mijn kennis en de wonderlijke muzikale avonturen die ik met kinderen heb mogen meemaken samen. Met deze methode hoop ik een begin van een antwoord te kunnen geven op de kernvraag van dit symposium. Een antwoord waar eenieder die het vak muziek een warm hart toedraagt, zich in kan herkennen.

Livestream

Delen