Symposia

De opleiding Docent muziek vormt regelmatig het middelpunt van symposia over actuele maatschappelijke thema's, zoals inclusiviteit, het musiceren met en door musici met en verstandelijke en/of lichamelijke beperking, kunsteducatie voor kinderen in het reguliere en het speciaal onderwijs en nieuwe ontwikkelingen in het muziekonderwijs.

Delen