Diversen

Bij het vak muziek, spel en beweging maakt de student tijdens de propedeuse en tweede studiejaar kennis met verschillende vormen van transformeren, bewegen op muziek (dans en mime) en theater (voordracht, mini-musical).
In stageopdrachten wordt een relatie naar de onderwijspraktijk gelegd. Tevens is er aandacht voor dans en andere vormen van theater uit andere culturen.

Gedurende de propedeuse leert de student de mogelijkheden van ICT ten behoeve van de beroepspraktijk te benutten. Deze module traint de student vooral in het gebruik van notatie- en sequensprogramma’s en leert hij opdrachten waarbij ICT een belangrijke rol speelt te ontwerpen.

Via de module werkveldverkenning kunsteducatie leren de tweedejaars studenten de weg kennen in de verzorgingsstructuur kunsteducatie, inclusief de amateuristische kunstbeoefening. Buiten de historie, de taken, de mogelijkheden, de bekostiging in het algemeen is er speciale aandacht voor de wereld van educatieve concerten.

Bij het vak presentatie tijdens het derde studiejaar leert de student een kort programma van Nederlandstalig cabaret- of musicalrepertoire muzikaal en theatraal vorm te geven. Hierbij wordt onder andere speciale aandacht besteed aan presentatie (zowel op het podium als via programmaboekjes), choreografie en belichting. De presentatie vinden plaats op locaties in de stad Amsterdam.

Tijdens deeducatief muziekproject-stage in het vierde studiejaar geeft de student leiding aan een stagegroep in het maken van een uitvoerbare muziektheatervoorstelling. Daarbij komen aan de orde het muzikaal, regie- en vormgevingsconcept, de dramaturgie van een voorstelling, het creatieve en het repetitieproces en het organiseren en leiden van een voorstelling.

In de module educatief muziekproject-eigen productie maken de vierdejaars studenten gezamenlijk een uitvoerbare productie voor een door hen gekozen doelgroep, waarbij het accent ligt op het zelf op het podium functioneren als professioneel kunstenaar naast het leiding geven aan community arts.

In de projectweken tijden de verschillende studiejaren is er ruimte het leren verkennenen van andere muziek, community-activiteiten of verdiepen projecten op het gebeid van improvisatie, popmuziek en wereldmuziek. 

Delen