Het vakkenpakket

Het studieprogramma is verdeeld in vier categorieën:

a. docentschap
b. musiceren
c. muziektheorie
d. diversen

Delen