Symposium 'Embodiment in Arts Education'

Het Lectoraat Kunst‐ en cultuureducatie, het Lectoraat Muziek, de master Kunsteducatie en de opleiding Docent muziek (ODM) van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten organiseerden op 12 december 2015 het symposium 'Embodiment in Arts Education'. In dit symposium stond het belichaamd denken in en rondom kunsteducatie centraal, specifiek daar waar het gaat om het in kaart brengen van lespraktijken in dans en muziek.

Het lichaam is niet alleen een instrument, maar een primaire betekenisgever in de overdracht van muzikale en dansante kwaliteiten - zowel bezien vanuit het perspectief van de leerling als dat van de docent. Sleutelwoorden in dit symposium waren: multimodaal leren, co‐agentschap, ‘sensory attuning’, de belichaamde pedagogische kennis van de muziek- en dansdocent, de rol van intersensorische ervaringen in het leren. Aan de hand van lezingen en workshops werden hedendaagse visies over het belichaamd denken in muziek en dans onder de loep genomen: hoe culturele betekenissen worden overgedragen en tot stand komen in muzikale en dansante leer‐ en maakprocessen.

Initiatiefnemers voor dit symposium waren Melissa Bremmer en Carolien Hermans. Zij zijn als docent verbonden aan beide opleidingen en maken als onderzoekers deel uit van de kenniskring van het lectoraat Kunst‐ en cultuureducatie van de AHK. Hun proefschriften staan in het teken van 'embodied leren en doceren'.

Programma

Op het programma stonden de volgende lezingen en workshops. Sommige programma-onderdelen zijn opgenomen; klik op de titel om de video te zien.

Keynote door Shaun Gallagher: 'Situating embodied cognition in learning environments'
Melissa Bremmer: 'What the body knows about teaching music'
Eeva Anttila: 'Dance as embodied learning'
Muzikale improvisatie door Debby Korfmacher
Dansimprovisatie door Wieneke van Breukelen
The Music Paint‐Machine door Luc Nijs
Jaco van den Dool: 'Sensual learning: investigating the role of the senses in musical learning processes'
Carolien Hermans: 'Within and without: what about a sense of agency in dance education?'

Publicatie

De publicatie 'Embodiment in Arts Education' door Carolien Harmans en Melissa Bremmer is hier te downloaden.

Delen