Samen zingen op IJburg

Samen zingen op IJburg is een communityproject waarmee De Nederlandse Opera samen met vierdejaarsstudenten Docent Muziek Amsterdam op de muzikale kaart heeft gezet. Onder de titel Boom! Amsterdam is een opera werd een relatie gelegd tussen duurzaamheid en Richard Wagners opera Der Ring des Nibelungen. In een zangspektakel op IJburg werden kinderen, jongeren en ouderen op 13 en 14 december 2013 in een groot driestemmig koor samengevoegd, onder leiding van artistiek leider Anthony Heidweiller.

Verslag project BOOM! – Amsterdam is een opera

Mattanja Koolstra, vierdejaarsstudent aan de opleiding Docent muziek, nam deel aan het project en schreef het volgende verslag:

Wat?

Met het project BOOM! Amsterdam is een opera, wil de Nederlandse Opera met actieve participatieprojecten in verschillende Amsterdamse stadsdelen aandacht vragen voor duurzaamheid. Daarnaast willen ze met de participatieprojecten uitdragen dat opera voor iedereen is. Het deelproject waar studenten van Opleiding Docent Muziek aan meewerkten, draaide om meerstemmig zingen op IJburg. Het plan: ouders, docenten en kinderen op IJburg zingen met zijn allen op hetzelfde moment een lied.

Wie?

Speciaal voor dit project componeert Mathilde Wantenaar van de compositieafdeling van het CvA het IJburglied. Vanaf oktober wordt het lied op de scholen aangeleerd. Vierdejaarsstudenten van de opleiding Docent Muziek aan het CvA worden ingezet om de ouders het lied aan te leren op daarvoor vastgestelde zangmomenten. Behalve het aanleren van het lied, verzorgen de studenten ook de promotie van het project naar de ouders.

Met welke doelen?

In dit project gaat het in eerste instantie om het maken van verbinding; ouders betrekken bij de school, ouders in contact brengen met docenten, met elkaar en met elkaars kinderen. Uitgangspunt hierbij is dat als je samen zingt, er iets bijzonders gebeurt. Er ontstaat ‘iets’, een gevoel wat je niet kunt uitleggen, maar wat moet je ervaren. Om samen na te denken en te werken aan een duurzamere wereld heb je elkaar nodig dus dan is die verbinding heel belangrijk!

Maar het gaat, zeker niet in mindere mate, om het zingen zelf! We leven in een tijd waarin muziek vaak vooral passief beleefd wordt. We luisteren naar de radio, gaan misschien naar concerten… Maar met elkaar muziek maken in het dagelijks leven, daarvan zijn we vergeten hoe het moet. Wat mij betreft gaat dit project ook vooral over het terugbrengen van actief muziekmaken in het dagelijks leven. Muziek hoort niet alleen op een podium en zingen is niet alleen voor mensen die ervoor hebben gestudeerd. Muziek is iets wat je samen kunt beleven en ik hoop dat we op IJburg een klein zaadje te hebben geplant van dat idee.

Hoe was het eindresultaat?

Op vrijdag 13 december bij het uitgaan van de scholen, klinkt op alle schoolpleinen op IJburg het speciaal geschreven lied Nooit meer zo’n dag als vandaag. Een speciaal uitgezette VIP-route leidt belangstellenden langs verschillende scholen. Om 13.00 is de aftrap op het IJburgcollege met een hele aula vol zingende pubers en een band. Vervolgens leidt de route langs verschillende schoolpleinen van basisscholen waar kinderen, docenten en ouders dit lied samen op hun eigen manier ten gehore brengen; een heel podium met een keyboard of juist a capella of met bijpassende dans.

Op zaterdag 14 december wordt het ‘samen zingen’ nog even dunnetjes over gedaan in de sporthallen van IJburg. Koren in verschillende formaties zingen uit volle borst en verzorgen zangworkshops. Ook voor de kinderen is er een speciale workshop: zij maken met elkaar een inleiding bij het IJburglied met geluiden en bewegingen. De dag wordt afgesloten met een gezamelijk zangmoment in het Theo van Gogh-park. Daar klinkt nog eenmaal het IJburglied, meerstemmig gezongen door kinderen, ouders, koren en een heuse fanfare.

Delen