Rhythm Changes: Jazz and National Identities

Rhythm Changes: Jazz and National Identities begon als een driejarig transnationaal interdisciplinair onderzoeksproject (2010-2013), gesubsidieerd door het HERA Joint Research Program (Humanities in the European Research Area). Walter van de Leur was medeaanvrager, en Principal Investigator en Senior Researcher namens de Universiteit van Amsterdam en het Conservatorium van Amsterdam. Overige deelnemers (13 in totaal) kwamen van de universiteiten van Salford, Graz, Stavanger, en Kopenhagen. Het onderzoek richtte zich specifiek op de vragen zoals hierboven genoemd.

Het team van Rhythm Changes (inmiddels Birmingham, Liverpool, Graz en Amsterdam) organiseert elke anderhalf jaar een internationale jazz-researchconferentie, die met zo’n 150 deelnemers uit dertig landen de grootste in het vakgebied is. Het CvA was gastheer in 2011, 2014 en 2017, en is dat weer in 2022.

Via het omvangrijke, internationale Rhythm-Changes-netwerk van universiteiten, conservatoria en jazzarchieven blijft de leerstoel betrokken bij andere projecten en succesvolle aanvragen, zoals CHIME, en Jazz and Everyday Aesthetics. Outputs: dissertatie Loes Rusch (onderzoek naar culturele politiek en jazzonderwijs in Nederland), zeven congressen, tientallen congrespresentaties en diverse publicaties.

Delen