Training for Excellence

2018-2021. Dit interdisciplinaire onderzoek richtte zich op de toepassing van slimme (d.w.z. efficiënte) oefenmethoden in sport, muziek en dans - methoden die in kortere tijd meer rendement opleveren. Zulke methoden moeten ambitieuze sporters en uitvoerend kunstenaars in staat stellen optimaal te presteren zonder in te boeten op hun fysieke en mentale gezondheid. Hun wacht een internationaal werkveld waar een enorme concurrentie heerst. Naast het trainen van de benodigde bewegings- en expressievaardigheden moeten zij leren omgaan met prestatiedruk en beperkingen van tijd. De gebruikte methoden waren empirisch getoetst. Dit onderzoek richtte zich vooral op de implementatie ervan in verschillende onderwijs- en prestatieomgevingen. Het bestond uit trainingsinterventies en procesevaluaties, waarbij gebruik werd gemaakt van kwalitatieve (logboeken, interviews, focusgroepen) en kwantitatieve methodes (vragenlijsten, resultaatmetingen). Het CvA heeft voor dit onderzoek zijn studielab-programma geïntensiveerd.

Het onderzoek werd gefinancierd vanuit de regeling RAAK/Publiek van NWO/SIA. Het Conservatorium van Amsterdam was mede aanvrager van dit project voor het domein Muziek, samen met de Hogeschool van Amsterdam (hoofdaanvrager - Sport) en Codarts Rotterdam (Dans). De bij dit onderzoek betrokken publieke instellingen waren het Koninklijk Concertgebouworkest (RCO), Het Residentieorkest, NOC*NSF, het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Ook de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarmee het CvA al langer samenwerkte, maakte deel uit van het consortium. Het project stond onder leiding van dr. Raôul Oudejans (HvA, VU). Hoofdonderzoeker was dr. Jolan Kegelaers. 

Publicaties

  • In voorbereiding: Jolan Kegelaers, Lotte Hoogkamer, Raôul; D. Oudejans, 'Practice and Performance Management Strategies by Emerging Professional Musicians in Preparation for Orchestra Auditions', in: Research Studies in Music Education, in voorbereiding
  • 2021 Jolan Kegelaers, Michiel Schuijer, Raôul D. Oudejans, ‘Resilience and Mental Health Issues in Classical Musicians: A Preliminary Study’. Psychology of Music 49/5, 1274-1283.
  • 2020 Jolan Kegelaers en Raôul Oudejans, ‘A Process Evaluation of Performance Psychology Intervention for Transitioning Elite and Elite Musicians’. In: Frontiers in Psychology 11 (mei 2020), pp. 1-13. 

Media

 

 

 

 

Delen