Nieuw Studielab van start

Deze week is onder auspiciën van het lectoraat Muziek een nieuw Studielab van start gegaan. Jan Kouwenhoven en Frank Bakker onderzoeken welke effecten trainingsmethoden uit de sportwereld hebben wanneer zij door muziekstudenten worden toegepast. De deelnemende studenten zijn Julian Cárdenas Veloza (harp, Ma1), Liese Claesen (fluit, Ba4), Valle Gonzáles Martín (hobo, Ma2), Irene Kok (cello, Ma2), Joao Miguel Simões Peixoto (slagwerk, Ma1), en Alfredo Viceiro Fernández (tuba, Ma1). Zij worden begeleid door Jaap Kooi, die ook een belangrijk aandeel heeft in de organisatie van het Studielab.

Alle studenten bereiden in twaalf dagen een kort maar veeleisend recital voor, bestaande uit werken die zij niet eerder hebben gespeeld (en in de meeste gevallen ook niet kennen). Daarbij maken zij een keuze uit de methoden die hun door de onderzoekers worden aangereikt. Zij leggen die keuze vast in een werkplan en noteren hun ervaringen in een geformaliseerd dagboek. Zij geven twee tussentijdse recitals die door hun docenten en medestudenten worden becommentarieerd. 

Omdat de onderzoekers de studenten vooraf uitgebreid hebben geïnterviewd kennen zij hun gebruikelijke wijze van studeren, en kunnen zij na afloop met de studenten - en met de feedback van de docenten - vaststellen welke effecten de nieuwe oefenmethoden op hun voorbereiding en prestaties hebben gehad. 

De eindrecitals vinden plaats in de Sweelinckzaal, op vrijdag 26 februari, van 10.00 tot 10.45 uur (Irene Kok); en op zondag 28 februari, van 10.30 tot 15.15 uur (overigen). Deze recitals zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Delen