Jan Kouwenhoven

Jan Kouwenhoven (Zaandam 1950) studeerde hobo aan het Amsterdams Conservatorium bij Cees van der Kraan. Al tijdens zijn conservatoriumstudie trad hij in dienst bij de omroeporkesten. In 1973 werd hij  aangenomen als tweede hoboïst in het (thans Koninklijk) Concertgebouworkest, waarin hij nu al meer dan veertig jaar speelt. In 1975 won hij een prijs in het Trompconcours voor hoboïsten te Eindhoven. Hij maakte deel uit van diverse kamermuziekensembles en is eerste hoboïst van het Concertgebouw Kamerorkest. Daarnaast heeft hij een groot aantal jaren gefunctioneerd als bestuurslid, en later als voorzitter,  van de Vereniging van Orkestleden. In die hoedanigheid maakte hij ook deel uit van het Algemeen Bestuur van de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest.

In 1995 werd Kouwenhoven hoofdvakdocent Hobo aan het Conservatorium van Groningen. Korte tijd later vervulde hij diezelfde functie aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar startte hij een cursus auditietraining om studenten met interesse voor een orkestplaats beter voor te bereiden op het strenge selectieproces. Hij kwam op het idee om de orkestauditie – waarbij een kandidaat zich in zeer korte tijd voor een commissie moet bewijzen – te vergelijken met een sportprestatie, die eveneens bijzondere eisen stelt aan de fysieke en mentale voorbereiding.

Jan Kouwenhoven zat in het bestuur van het Nationaal Jeugdorkest en het Bethaniënklooster Op dit moment is hij lid van de vaste commissie voor de Nederlandse Muziekprijs. In april 2014 werd hij benoemd tot studieleider van de afdeling houtblazers van het Conservatorium van Amsterdam.

Delen