Dr. Frank C. Bakker

Frank Bakker is bewegingswetenschapper, sportpsycholoog en onderwijskundige. Hij begon zijn loopbaan als leraar lichamelijke opvoeding en was van 1976 tot 2012 aangesteld bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1981 promoveerde hij daar op onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheid en motorisch leren bij kinderen.

Van 1981 tot 1996 was Bakker hoofd van de docentenopleiding van de FBW, een afdeling die zich richtte op de didactische scholing van docenten in het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Aansluitend was hij tot 2005 onderwijsdirecteur van de FBW. Vanaf 1981 was hij – eerst als wetenschappelijk medewerker, later als universitair hoofddocent – ook verantwoordelijk voor het onderwijs in de sportpsychologie aan de FBW. Na zijn pensionering in 2013 is hij als gastmedewerker nog steeds actief op dat gebied.

Frank Bakker is medeoprichter van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland, waarvan hij ook de eerste voorzitter was (1989-2001). Hij schreef samen met wijlen professor John Whiting het eerste Nederlandse studieboek over sportpsychologie. Dit verscheen in 1984, gevolgd door vertalingen het Engels, Duits, Frans en Spaans.  Met Raoul Oudejans publiceerde hij in 2012 een geheel nieuw studieboek: Sportpsychologie, een standaardwerk op dit gebied.

Bakkers samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam is gestart in 2011. Hij is betrokken bij de auditietrainingen en het studielab, en samen met studenten en collega’s van de FBW doet hij onderzoek naar concentratie van musici en methodes om musici om te leren gaan met podiumangst.

Publicaties, o.a.
1987 ‘Weet wat je meet’. Geneeskunde en Sport 20, pp. 202-210.

1990 [Met H.T.A. Whiting en H. van der Brug] Sport psychology:    Concepts and applications. New York/London: Wiley.

1994 [Met C.E. Peper, R.J.  Bootsma en D.R. Mestre] ‘Catching a ball: How to get the hand to the right place at the right time.’ Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 20, pp. 591-612.

2000 [Met R.R.D. Oudejans, R. Verheijen, J.C. Gerrits, M. Steinbrückner en P.J. Beek. ‘Errors in judging “offside” in football: Optical trickery can undermine the assistant referee’s view of this ruling’. Nature 404 (2 March), p. 33.

2012 [Met R.R.D. Oudejans]. Sportpsychologie. Nieuwegein: ARKO.

Publicaties, o.a.

1987 ‘Weet wat je meet’. Geneeskunde en Sport 20, pp. 202-210.

1990 [Met H.T.A. Whiting en H. van der Brug] Sport psychology:    Concepts and applications. New York/London: Wiley.

1994 [Met C.E. Peper, R.J.  Bootsma en D.R. Mestre] ‘Catching a ball: How to get the hand to the right place at the right time.’ Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 20, pp. 591-612.

2000 [Met R.R.D. Oudejans, R. Verheijen, J.C. Gerrits, M. Steinbrückner en P.J. Beek. ‘Errors in judging “offside” in football: Optical trickery can undermine the assistant referee’s view of this ruling’. Nature 404 (2 March), p. 33.

2012 [Met R.R.D. Oudejans]. Sportpsychologie. Nieuwegein: ARKO.

Delen