Taking the hurdles of performance: approaches to training in music and sports

Het project Taking the hurdles of performance behelst een onderzoek naar de raakvlakken tussen muziekbeoefening en sportbeoefening, waarbij de mentale voorbereiding op prestatiemomenten centraal staat. Doel van het project is, vast te stellen (1) of op basis van de inzichten uit de sportpsychologie, en met de actuele kennis op het gebied van de trainingsleer adequaat onderwijs voor musici ontwikkeld kan worden; (2) hoe dit onderwijs een permanente plaats in de verschillende conservatoriumprogramma’s kan krijgen. Sinds 2015 vindt het onderzoek, dat nu in zijn experimentele fase verkeert, plaats in zg. ‘studielabs’, die een of twee keer per jaar georganiseerd worden. De institutionele partners in dit project zijn de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, Amsterdam (VU) en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Studielab 1, 2015

Studielab 2, 2016

BAKKER, Frank C., Jan Kouwenhoven, Michiel Schuijer; en Raôul D. Oudejans (2016)
The Study Lab Project: An Evidence-Based Approach in Preparing Students for a Public Recital’. Piano Bulletin 34/1 (maart), pp. 92-99.

BUMA, Lori A., Frank C. Bakker and Raôul R. D. Oudejans (2014)
'Exploring the thoughts and focus of attention of elite musicians under pressure'. Psychology of Music.

FENEMA, E.M. van, and Carmen van Geel (2014)
'Mental problems among first-year conservatory students compared with medical students'. Medical Problems of Performing Artists 29/2 113-114.

Delen