Onderzoeksthema Muzikale leerculturen

Associate lector: Carolien Hermans

Muzikale leerculturen houdt zich bezig met de overdracht van muzikale kennis en vaardigheden op verschillende locaties in de metropoolregio Amsterdam, in buurten en gemeenschappen, in culturele centra en sociale gemeenschappen, in muziekscholen en op het conservatorium. De verschillen tussen deze omgevingen kunnen meer opvallen dan de overeenkomsten, anders zouden we niet in het meervoud spreken over 'leerculturen'. Een niet-telbaar zelfstandig naamwoord zoals 'muziekonderwijs' houdt geen rekening met zulke verschillen. Het stelt echter over het algemeen wel specifiekere eisen aan de vorm van overdracht of aan de inhoud van de kennis. Desondanks is het doel van dit onderzoek om manieren te vinden en uitwisselingen tot stand te brengen die de afstand tussen leerculturen - inclusief die van het conservatorium - kunnen verkleinen, zodat muziekonderwijs niet blijft bijdragen aan de sociaal-economische kloven die de samenleving al verdelen. Daarnaast bevorderen we een denkwijze die verder gaat dan dualisme (zoals lichaam/geest, individueel/sociaal, proces/product, formeel/informeel, etc.) aangezien dichotomieën vaak belemmeren en vervormen hoe leren wordt begrepen (Hodkinson, 2005).

De volgende drie principes leiden het onderzoek:

  1. Een belichaamde benadering van lesgeven en leren in muziek;
  2. Muziek leren wordt beschouwd als een pluralistische activiteit die diverse culturele praktijken omvat;
  3. We richten ons op de relationele esthetiek van muzikale leerculturen. Met andere woorden, muziek wordt niet alleen gezien als een product, maar als een proces dat wordt gevormd door interacties, contexten en relaties.

Lees hier meer over de actuele onderzoeksprojecten binnen het thema Muzikale leerculturen

Delen