Catching up with Richard Taruskin

16 december 2014

De vermaarde musicoloog Richard Taruskin bezocht op dinsdag 16 december 2014 het Conservatorium van Amsterdam voor een openbaar interview met live muziek. Op het podium van de Bernard Haitinkzaal ging Taruskin twee uur in gesprek met drie docenten van het conservatorium die elk een belangrijk thema uit zijn werk aanroerden. Bij elk thema speelden studenten de muziek die het gesprek tot brandstof dienden. Het publiek kreeg ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bekijk het videoverslag hieronder:

Programma

Jed Wentz, docent traverso, barokgestiek en retorica, vraagt zich af of Taruskins kritiek op het streven naar historische correctheid in de jaren tachtig niet onverminderd geldig is voor de huidige omgang van musici met het verleden.

Muziek 
Hendrik Anders (1657-1714) - Sonata decima, uit de Sinfoniae introductoriae (1669) 
Uitgevoerd door The Amsterdam Corelli Collective

Ed Spanjaard,docent orkestdirectie, stelt het gebruik van volksmuziek in de eigentijdse gecomponeerde muziek, en de dunne scheidslijn tussen authenticiteit en toe-eigening aan de orde.

Muziek(opnamen)
Theo Loevendie (1930) - Seyir (2002), voor 25 Europese en niet-Europese instrumenten
Michael Finnissy (1946) - Remembrance day (2014), voor bariton, koor en orkest
livemuziek door Elnara Shafigullina, sopraan, accordeon

Willem Wander van Nieuwkerk, componist en docent muziekgeschiedenis, spreekt met Taruskin over zijn boek Stravinsky and the Russian traditions (1996) en in het bijzonder over zijn baanbrekende visie op Le sacre du printemps. Wat is volgens  Taruskin de impact van geweest van de Sacre op het componeren in de twintigste eeuw; en wat is de impact geweest van Taruskins boek op de Sacre? 

Muziek
Igor Stravinsky (1882-1971) - Le sacre du printemps, versie voor twee piano’s
Uitgevoerd door Daan Kortekaas en Anne Veinberg

Michiel Schuijer, lector aan het CvA, geeft een inleiding. De discussie wordt gemodereerd door John Koslovsky, die als musicoloog en muziektheoreticus aan het CvA verbonden is.

Meer lezingen en workshops van Richard Taruskin

Richard Taruskins bezoek aan het CvA maakt deel uit van een verblijf in Nederland van een week, waarbij hij ook de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, het Orgelpark/de Vrije Universiteit bezoekt. Het volledige programma is als volgt:

ma 15 december
16.00-18.00 uur Universiteit van Amsterdam, Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam
lezing 'Resisting the Rite'
'Everyone knows about the hostile audience reaction to the first performance of Le sacre du printemps, but resistance to the work and its original import has been constant over the course of the century since then, affecting its subject, its interpretation, and its performance practice. The chief resisters were Stravinsky, Diaghilev and Roerich, the ballet’s creators, and as a result of their resistance the meaning of the work and its cultural significance has been utterly transformed.'
De lezing duurt ca. 45 minuten, gevolgd door 30 minuten discussie en een receptie.

di 16 december
14.30-17.00 uur Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
openbaar interview 'Catching up with Richard Taruskin' (zie boven)

wo 17 december
15.00-17.30 uur Orgelpark, Gerard Brandtstraat 26,  Amsterdam
paneldiscussie over Messiaen en de uitvoeringspraktijk op het orgel
Thema: Hoe nemen musici beslissingen op basis van een partituur om tot een specifieke uitvoering te komen? 
* welkom & introductie Orgelpark & Orgelpark Research door Hans Fidom
* organist Willem Tanke over hoe hij Messiaen uitvoert (improviseert)
* pianist Ralph van Raat over zijn ervaringen met het werken met componisten en hun voortdurend veranderende bedoelingen
* discussie

do 18 december
16.15-18.00 uur Universiteit Utrecht, Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht
'Liszt and Bad Taste'
'Surely no great composer has been as often accused of bad taste as Franz Liszt (1811-1886). Yet, these accusations have had no discernible impact on his status among the great. Can we turn the relationship around and use Liszt and his reputation as a lens through which to view, and a standard by which to critique, the concept of bad taste? In this lecture, Richard Taruskin will investigate the origins of this concept and explore its function in criticism.'

Richard Taruskin

Richard Taruskin (New York 1945), hoogleraar Muziekwetenschap aan de University of California at Berkeley, heeft een imponerende rij boeken, artikelen en muziekedities op zijn naam staan. Het meest bekend zijn een omvangrijke studie in twee delen naar de muzikale bronnen van Igor Stravinsky (Stravinsky and the Russian Traditions, 1996), zijn kritische beschouwingen over de ‘authentieke’ uitvoeringspraktijk (verzameld in Text and Act, 1995), en een bundel essays over de verhouding tussen muziek en politiek en de vele manifestaties van muzikale censuur (The danger of music and other anti-utopian essays, 2010).

Daarnaast heeft hij, ook in ons land, van zich doen spreken door in een tijd die definitief afstand leek te hebben genomen van grote historische verhalen een zes banden omvattende geschiedenis van de westerse muziek te publiceren (Oxford history of western music, 2005). Het zijn echter niet alleen de omvang en de reikwijdte van zijn oeuvre die opzien baren. Minstens zo opmerkelijk is de scherpe pen die hij als criticus voor The New York Times en The New Republic ontwikkelde. Hij is een geduchte polemist die in politieke en ethische zin op het scherpst van de snede muziektheorie bedrijft, en die gevestigde opinies en reputaties genadeloos tegen het licht kan houden.

Delen