Leeskring

Met de Leeskring wil het lectoraat CvA-collega’s die met een onderzoek bezig zijn of studentenonderzoek begeleiden helpen zich te verhouden tot de intimiderende hoeveelheid aan academische muziekliteratuur die jaarlijks verschijnt. Door onder begeleiding een eigen leeslijst samen te stellen en te lezen, en het gelezen werk te bediscussiëren, krijgen de deelnemers greep op tal van zaken: hoe literatuur te kiezen en hoe die te lezen? Hoe zien academische debatten in ons vakgebied eruit? Maar ook: hoe komen dit soort publicaties tot stand en wat reflecteren ze? Wat zijn de grote thema’s en denkrichtingen in de actuele muziekwetenschap? Afgezien van kennisverbreding nodigt de Leeskring deelnemers uit na te denken over de eigen onderzoeks- en schrijfpraktijk. Daarnaast kunnen ze deze ervaring weer gebruiken bij het coachen van studenten, die zich voor vergelijkbare vragen gesteld zien bij hun MA-onderzoek. Aan de leeskring kunnen jaarlijks maximaal 8 docenten deelnemen.

Delen