Het lectoraat Muziek

Het lectoraat Muziek vormt de onderzoekseenheid van het Conservatorium van Amsterdam. Het lectoraat stelt zich als opdracht door middel van onderzoek impulsen te geven aan het muziekonderwijs in het conservatorium en daarbuiten, aan de praktijken van makers en spelers en aan de wetenschap en de samenleving.

Het lectoraat Muziek werkt vanuit de overtuiging dat:

  • de muziekpraktijk gebaat is bij een geregelde uitwisseling van nieuwe ideeën
  • het muzikale metier op een substantiële manier gerepresenteerd moet zijn in het onderwijs, in culturele debatten, in literatuur en media
  • praktiserende musici in diverse situaties - spelenderwijs, maar ook in woord en geschrift - moeten kunnen optreden als ambassadeur van hun vakgebied
  • praktiserende musici tevens een verrijkend aandeel kunnen hebben in het academische discours
Delen