In memoriam Hans Dercksen (1932-2024)

Gepubliceerd op

Ons bereikte het droeve bericht dat pianist en oud-docent Hans Dercksen op 24 februari jl. is overleden. Hans Dercksen was actief als solist en tot 2001 was hij als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij ook zijn opleiding kreeg. In zijn carrière heeft hij vele bekende pianisten opgeleid.
Wij gedenken hem met veel respect en waardering.

Delen