11 januari | Boekpresentatie 'Music Performance Encounters'

Gepubliceerd op

Op 11 januari 2024 is de feestelijke presentatie van het boek Music Performance Encounters: Collaborations and Confrontations. Dit boek, samengesteld en geredigeerd door Michiel Schuijer (lector Muziek aan het CvA) en John Koslovsky (voormalig CvA-docent en vakgroepvoorzitter muziektheorie en geschiedenis klassiek), is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen muziekpraktijk en onderzoek. Het overbrugt de kloof tussen musici, musicologen en wetenschappers die zich vanuit andere vakgebieden op muziek richten. Aansluitend aan de presentatie is er een borrel op de mezzanine. 

Aanmelden is niet nodig. De presentatie is ook online te volgen via www.consam.nl/live.

Donderdag 11 januari 2024
17.00-19.00 uur Sweelinckzaal
Conservatorium van Amsterdam

Delen