Koninklijke onderscheiding voor Jan Kouwenhoven

Gepubliceerd op

Oud-docent Jan Kouwenhoven is op 26 april jl. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jan was meer dan veertig jaar hoboïst bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Aan het Conservatorium van Amsterdam was hij sinds 2003 hoofdvakdocent hobo en van 2013 tot 2018 studieleider houtblazers.

Jan kwam op het idee de topprestaties die musici moeten leveren bij bijvoorbeeld orkestaudities te vergelijken met sportprestaties, die ook bijzondere eisen stellen aan fysieke en mentale voorbereiding. Op basis van zijn onderzoek naar de toepasbaarheid van kennis uit de sporttraining in de muziekstudie ontwikkelde hij een cursus auditietraining. Ook was hij betrokken bij het Studielab, een project waarin geselecteerde studenten uit het vierde bachelorjaar experimenteren met studiemethoden gebaseerd op inzichten uit de sporttraining.

Delen