Louis Lallouette overleden

Gepubliceerd op

Geschokt en met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Louis Lallouette op 13 maart jl. Louis studeerde aanvankelijk klavecimbel en orgel aan het Conservatorium van Amsterdam en was de laatste jaren pianostudent aan het CvA bij Frank Peters. 

Frank Peters: ‘Louis was een bijzonder aimabel mens. Vriendelijk, zachtaardig en oprecht. Louis zocht naar betekenis in alles wat hij deed. De middelen, technieken en vaardigheden waren voor hem niet meer dan gereedschappen om bij een waarheid te komen. Een enkeling toonde hij zijn kwetsbare kant: de zoektocht naar zijn autonomie, zijn plaats in het collectief, zijn recht om mee te mogen doen. Ieder ander gaf hij daarin enorm veel ruimte en hij was misschien wel de eerste die een ander stimuleerde om persoonlijke strijd in het leven of in de studie te overwinnen. Veel van zijn studiegenoten en docenten zullen zijn warme, menselijke en ook humorvolle aanwezigheid enorm missen.’ 

David Kuyken: ‘Ik herinner me een conversatie met een van de theoriedocenten. We bespraken de studenten toetsinstrumenten en bleven steken bij Louis. “Bij hem is iedere harmonieopgave een perfecte, kleine compositie.” Dat leek tekenend voor zijn houding ten opzichte van muziek: Louis was zeer breed ontwikkeld, zowel muzikaal als academisch, en zijn muzikale talent, smaak en integriteit kwamen naar buiten bij alle facetten van het muziekmaken. In alle stappen van zijn ontwikkeling die ik meemaakte had hij altijd een duidelijk doel voor ogen en was hij in al zijn bescheidenheid zeer vastbesloten.’ 

We zijn intens bedroefd en wij houden hem in onze herinnering als een bijzondere en getalenteerde persoonlijkheid. We zullen hem zeer missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en dierbaren.

Delen