Masters Conservatorium van Amsterdam scoren zeer hoog in Keuzegids 2018

Gepubliceerd op

De master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) krijgt in de Keuzegids 2018 een uitstekende beoordeling. Het expertpanel is vooral zeer lovend over het eindniveau van de master: van alle Nederlandse conservatoria scoort het CvA daarop als hoogste. De masterstudenten van het CvA zijn vooral tevreden over de docenten, studeerbaarheid en de begeleiding.
Volgens het expertpanel behoort ook de master Opera van het Conservatorium van Amsterdam tot de absolute top, maar vanwege de kleine studentenaantallen krijgt de opleiding geen eindoordeel.

Ook de overige masters van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten scoren goed. Met een score van 100 behoort de master DAS Choreography van de Academie voor Theater en Dans (ATD) tot de absolute top van de kunstopleidingen in Nederland. Ook de masters DAS Theatre (eveneens van de ATD) en de master Film van de Nederlandse Filmacademie krijgen van de Keuzegids het predicaat ‘topopleiding’. 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten kent een uniek aanbod aan masteropleidingen in alle kunstdisciplines. Voor alle opleidingen geldt dat de experts (zeer) positief oordelen over de kwaliteit. Studenten van de masters van de Academie van Bouwkunst (Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur) waarderen vooral de praktijkgerichtheid van hun opleiding, terwijl bij de master Kunsteducatie de studenten positief zijn over het programma, de docenten en de wetenschappelijke vorming. De master Museology van de Reinwardt Academie tot slot scoort net als andere jaren op het landelijk gemiddelde.

Over de Keuzegids Masters 2018
De Keuzegids Masters 2018 is een consumentengids voor studenten die zich oriënteren op een master. De gids biedt een compleet overzicht van alle hbo- en universitaire masters per vakgebied, met daarbij een kwaliteitsoordeel. De Keuzegids baseert zich in zijn oordeel op de Nationale Studenten Enquête (NSE) en op het oordeel van een expertpanel. 

Delen