30 maart: landelijk symposium 'Muziekeducatie doen we samen'

Gepubliceerd op

Hoe kunnen kunstvakopleidingen, pabo’s, basisscholen, educatieaanbieders en beleidsmakers het muziekonderwijs in het primair onderwijs gezamenlijk verder verbeteren? Welke concrete stappen kunnen gezet worden en wat is daarvoor nodig?

 

Om deze vragen draait het op 30 maart a.s. tijdens het landelijk symposium 'Muziekeducatie doen we samen'. Met bijdragen van Paul Schnabel (OnsOnderwijs 2032), Sarah Hennessy (Honorary Senior Lecturer, University of Exeter), prof. dr. Bert van Oers (Vrije Universiteit Amsterdam), Rinda den Besten (voorzitter PO-raad), Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie), het Ministerie van OCW en Méér Muziek in de Klas.

Daarnaast zijn er interactieve deelsessies over onderwerpen als co-teaching, de verbinding van binnenschools naar buitenschools muziekonderwijs en bijscholing van zittende groeps- en vakleerkrachten.

Lees meer

Delen