Amsterdamse (kunst)hogescholen en universiteiten bundelen kennis tijdens congres ‘Managing your Talents’

Gepubliceerd op

Op 29 en 30 augustus vindt aan het Conservatorium van Amsterdam voor het eerst een internationaal congres plaats onder de naam ‘Managing your Talents’. Dit congres markeert een nieuwe samenwerking tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU), waarin wetenschap en podiumkunsten bij elkaar worden gebracht.

Op 29 en 30 augustus vindt aan het Conservatorium van Amsterdam voor het eerst een internationaal congres plaats onder de naam 'Managing your Talents'. Dit congres markeert een nieuwe samenwerking tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU), waarin wetenschap en podiumkunsten bij elkaar worden gebracht.

In al deze instellingen is kennis aanwezig die relevant is voor het opleiden van uitvoerende kunstenaars. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van het artistieke métier en van pedagogische praktijken, maar ook om biomedische, psychologische en cognitiewetenschappelijke kennis. 

Het programma is opgebouwd rond vier thema’s: talent, oefenen, excelleren en (over)belasting. De sprekers vertegenwoordigen uiteenlopende vakgebieden als muziek, dans, medische wetenschappen, psychologie, cognitiewetenschappen, pedagogie en bewegingswetenschappen. Daniel Levitin (hoogleraar neuropsychologie, McGill University, Montréal) verzorgt een keynote-lezing. De deelnemers krijgen tevens voorbeelden van les- en oefenpraktijken in het kunstvakonderwijs.

De Amsterdamse instellingen willen de komende jaren hun kennis verder bundelen en tot een gemeenschappelijke onderzoeksagenda komen. Dit is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van een sector waarin buitengewone prestaties moeten worden geleverd onder het oog van een kritisch publiek. Niet alleen de opleidingen, maar ook instellingen op het gebied van de podiumkunsten zullen van dit onderzoek profiteren.

Het congres ‘Managing your Talents: Interdisciplinary Research on the Performing Arts’ is van belang voor diegenen de direct of indirect betrokken zijn bij het kunstvakonderwijs. Het is tevens een congres voor iedereen die een wetenschappelijke interesse voor de podiumkunsten koestert en deze interesse wil delen met onderzoekers uit een waaier van vakgebieden. Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.conservatoriumvanamsterdam.nl/managingyourtalents.

Delen