Masteropleiding Muziek van het Conservatorium van Amsterdam als 'Excellent' beoordeeld

Gepubliceerd op

In het kader van de zesjaarlijkse accreditatiecyclus is de masteropleiding Muziek van het Conservatorium van Amsterdam door een internationaal auditpanel bezocht en 'Excellent' bevonden. Het is de tweede positieve beoordeling van het conservatorium in korte tijd: de uitslag van de Nationale Studentenenquête, die eerder dit jaar werd gehouden, onderschrijft de conclusie van het accreditatierapport.

In het kader van de zesjaarlijkse accreditatiecyclus is de masteropleiding Muziek van het Conservatorium van Amsterdam door een internationaal auditpanel bezocht en 'Excellent' bevonden. Het is de tweede positieve beoordeling van het conservatorium in korte tijd: de uitslag van de Nationale Studentenenquête, die eerder dit jaar werd gehouden, onderschrijft de conclusie van het accreditatierapport.

Studenten van de master Muziek beoordelen in de NSE hun eigen opleiding. In vergelijking met andere conservatoria komt het Conservatorium van Amsterdam het beste uit de bus.

Uitzonderlijke kwaliteit op internationaal niveau
Het panel beoordeelde drie standaarden van de masteropleiding als volgt:
* Het beoogd studieresultaat - Goed
* Onderwijs en leeromgeving - Excellent
* Toetsing en bereikte eindniveau - Excellent
* Eindoordeel - Excellent

Het panel was zeer onder de indruk van het niveau van het masterprogramma. Het panel trof (i) duidelijke kwalificaties die aan de basis staan van het hele programma, (ii) een goed ontworpen en uitdagend curriculum met veel mogelijkheden voor individuele masterstudenten om het beste in zichzelf naar boven te brengen, (iii) zeer gemotiveerde en inspirerende docenten, (iv) een stimulerende omgeving met uitstekende faciliteiten, en (iv) een behoorlijk beoordelingssysteem. Gelet op al deze bevindingen concluderen de auditors dat de master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam van uitzonderlijke kwaliteit is, zowel vanuit Nederlands als Europees perspectief.

Aanbevelingen
Ook kreeg het conservatorium een aantal aanbevelingen mee, zoals:
* het herformuleren van de eindkwalificaties, die nu gelijk zijn aan de landelijke richtlijnen, zodat de excellentie van de opleiding hierin al is terug te lezen
* verbetering van de marketing: het uitstekende docentencorps, de banden met de stad Amsterdam en het internationale netwerk kunnen nog beter over het voetlicht worden gebracht.

Het accreditatierapport is aangeboden aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Delen