Suzan Lutke

Hoofddocent Muziekdidactiek 3.0

Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond twaalf jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het voortgezet onderwijs. Van 2000 tot 2013 was ze hoofdvakdocent methodiek en didactiek bij de opleiding docent muziek van het Utrechts Conservatorium. Hier verzorgde zij ook de lessen arrangeren en ensemblebegeleiding.

Nu heeft Suzan een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs: Lutke Linkt. Zij adviseert mensen in het zich aanpassen aan de steeds veranderende wereld van kunsten en onderwijs, en het mede vormgeven aan onderwijsvernieuwing in de nog jonge 21e eeuw. Zij geeft presentaties, workshops, coacht, inspireert docenten en adviseert (kunst)onderwijsinstellingen bij curriculumveranderingen en de bouw van leerlijnen. Kernwoorden daarbij zijn creativiteit, eigenaarschap, feedback en reflectie.

Suzan Lutkes drijfveer is om steeds nieuwe en inspirerende manieren te vinden om de muzikaliteit en creativiteit van kinderen, tieners en volwassenen aan te spreken. Zij handelt vanuit een rotsvast geloof dat iedereen deze zaken in zich heeft en door goede coaching en training kan ontwikkelen. Zij wil een bijdrage leveren aan de verbetering van het onderwijs door docenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Onderwijs is in haar optiek zo goed als de kwaliteit van de docent. De kern van haar werkzaamheden is daarom, docenten te helpen zichzelf steeds te verbeteren.

Delen