Hendrik Jan Lindhout

Hendrik Jan Lindhout

Opleiding
Docent muziek
Lichting
2014
Specialisatie

Primair onderwijs

Website
www.lindhout-es.nl
E-mail
hendrikjan@lindhout-es.nl

Volg je hart. Als je zelf niet intrinsiek gemotiveerd bent, zul je dit ook nooit kunnen overbrengen op je publiek dan wel je klas.

Na bijna 30 jaar als 1e trompettist in Holland Symfonia gespeeld te hebben, ben ik - net als 75 andere collega's - vanwege de bezuinigingen ontslagen. Omdat we met het orkest, onder bezielende leiding van Erik van Deuren, als artistiek directeur, al op scholen lessen gaven, én ik al ruim tien jaar betrokken was bij het project Notepad - waarbij leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Amsterdam componeren voor het ASKO|Schönberg Ensemble - wilde ik graag verder met het geven van muzieklessen op scholen. Daarvoor leek het me verstandig om een onderwijsbevoegdheid te halen, en zodoende heb ik de zij-instroom opleiding Docent Muziek gedaan.

Al tijdens het tweede jaar van de studie ben ik bij Hallo Muziek gestart met het geven van muzieklessen. Ook na het behalen van mijn diploma ga ik daarmee verder. Daarnaast ben ik dirigent van een harmonie-orkest, waarbij ik ook het leerlingenstelsel verder ontwikkel, onder meer door het geven van AMV.

Muziek is een fenomeen dat in twee werelden bestaat: het feitelijke, meetbare (Herz, decibel, etc...), en daarnaast - het wezenlijke van muziek naar mijn smaak - het abstracte, de beleving. Zie www.vervreemding.eu.

Intrinsieke motivatie bij klassikaal instrumentaal onderwijs

Het geven van instrumentale lessen in klasverband (rond 15 leerlingen) is een vrij nieuwe vorm van lesgeven. De kinderen hebben in de regel om allerlei praktische redenen niet zelf de mogelijkheid om het instrument te kiezen (overigens, bij Hallo Muziek krijgen de leerlingen elk (half) jaar een ander instrument). Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe het staat met de motivatie en of deze al dan niet intrinsiek is. Zo nee, dan is het de vraag of de motivatie alsnog te ontwikkelen is, en daarnaast: welke middelen heeft de docent ter beschikking om dit te kunnen bereiken?

<media 32323 - download>Download de paper Intrinsieke motivatie bij klassikaal instrumentaal muziekonderwijs - een springplank naar flow?</media> (PDF)

Overige projecten

Tijdens de opleiding heb ik workshops gevolgd bij Phil Mullen, die gespecialiseerd is in community music. De workshops waren met name gericht op situaties waarin kinderen leer- en gedragsstoornissen hebben.

Daarnaast heb ik middels workshops een assessment gehaald voor het werken met de Da-Capo-Music methode.

Terug naar lijst
Delen