Toelating

We verwachten dat je blijk geeft van een duidelijke affiniteit met jazzmuziek en een goede instrumentale techniek. Muzikaliteit moet overduidelijk blijken uit de voordracht en het gehoor. Als je je voor het toelatingsexamen wilt aanmelden, neem dan eerst contact op met Maartje Meijer. Zij brengt je vervolgens in contact met de betreffende docent, die een kennismakingsles met je afspreekt om te kijken of je voldoende niveau hebt om het toelatingsexamen te kunnen doen.

Tijdens het toelatingsexamen speel je twee zelf uitgekozen nummers, bij voorkeur jazzstandards, maar het is belangrijker dat je jezelf van je beste kant laat zien, dus ander repertoire is ook goed. Neem in dat geval wel de bladmuziek mee. Je wordt begeleid door studenten van het conservatorium. Voor het examen kun je dertig minuten met deze begeleiders repeteren. Bij het gitaarexamen speel je samen met de docent.

Verder toetst de solfègedocent hoe ver je gevorderd bent met je gehoor en kennis van de basale muziektheorie. De inhoud van de toetsing is afhankelijk van jouw niveau en het instrument dat je bespeelt. Op beginnersniveau wordt vooral de ontwikkelbaarheid van de muzikale kennis en aanleg getoetst. Denk daarbij aan het nazingen van losse noten, intervallen en korte melodietjes, het verschil herkennen tussen majeur- en mineurdrieklanken etc. Naarmate je verder gevorderd bent, wordt de toetsing hierop aangepast. Denk daarbij aan het herkennen van complexere melodieen, drieklanken, septiemakkoorden en akkoordprogressies. Dit theoretisch toelatingsexamen heeft als voornaamste doel om je in te kunnen delen in de solfège/theorieklas die het beste aansluit bij jouw niveau.

Voor kandidaten zang is de minimumleeftijd 14 jaar. Je zingt twee, eventueel drie stukken voor, waarvan in ieder geval één van onderstaande repertoirelijst. Neem dus voor de zekerheid drie stukken mee, voor het geval dat we meer van je willen horen.

Cry Me A River
My Funny Valentine
They Can't Take That Away
Lullaby of Birdland
There will never be another you
Nature Boy

Voor alle kandidaten geldt: neem vooral ook referenties mee van musici of van je huidige muziekdocent, omdat die vaak een nog beter inzicht kunnen geven over je niveau en je ontwikkelingsmogelijkheden dan de soms nerveuze momentopname van het examen laat zien.

Direct na het examen hoor je of je afgewezen of toegelaten bent, en in dat laatste geval, of je meteen geplaatst wordt of op de wachtlijst komt.  

Klik hier om je aan te melden.

Praktische informatie

Vul hier het aanmeldingsformulier in. 

Deadline voor aanmelden is 1 mei 2018.

De toelatingsexamens vinden plaats op zaterdag 9 juni 2018. Het is niet mogelijk tussentijds in te stromen.

Klik hier voor het lesgeld.

Delen