Toelating

Als je toelatingsexamen wilt doen, neem dan contact op met Nina Rompa. Zij brengt je in contact met de betreffende (hoofdvak-)docent, die een kennismakingsles met je afspreekt. Tijdens deze les wordt ingeschat of je voldoende niveau hebt en krijg je advies over hoe je je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op het toelatingsexamen. 

Waar letten we op?
Het belangrijkste (meetbare) criterium is je muzikaliteit en je gehoor. Daarnaast verwachten we dat je blijk geeft van affiniteit met jazzmuziek en over een goede techniek op je instrument beschikt. Ook eigenschappen als goede motivatie, ontwikkelingsmogelijkheden en enthousiasme zijn belangrijk voor het Junior Jazz College. 

Hoe gaat het toelatingsexamen in zijn werk?
Tijdens het toelatingsexamen speel je twee zelf uitgekozen nummers, waarvan minimaal één jazzstandard. Het is belangrijk dat je je van je beste kant laat zien, dus kies je repertoire zorgvuldig uit. Tijdens het toelatingsexamen word je begeleid door studenten van het conservatorium. Neem voor hen de bladmuziek mee, inclusief melodie en akkoordenschema. Voor het examen kun je dertig minuten met deze begeleiders repeteren. (N.B. Gitaristen spelen met een docent in plaats van een begeleidingsband).

Voor alle kandidaten geldt: neem vooral ook referenties mee van musici of van je huidige muziekdocent, omdat die vaak een nog beter inzicht kunnen geven over je niveau en je ontwikkelingsmogelijkheden dan de soms nerveuze momentopname van het examen laat zien.

Gehoortraining en theorie
Naast het praktisch examen doe je ook een theoretisch examen. Hierin toetst de theoriedocent hoe ver je gevorderd bent met je muzikale gehoor en kennis van de basale muziektheorie. Denk daarbij aan de volgende oefeningen:

  • het nazingen van losse noten, intervallen, drieklanken en korte melodietjes
  • het herkennen en benoemen van verschillende typen drieklanken en eventueel vierklanken
  • bij een hoger instapniveau: ritmes, akkoordprogressies en langere melodieën herkennen / uitvoeren / uitschrijven

Dit deel van het toelatingsexamen heeft als voornaamste doel je in te kunnen delen in de theorieklas die aansluit bij jouw niveau.

De inhoud van de toetsing is afhankelijk van jouw niveau en het instrument dat je bespeelt. Op beginnersniveau wordt bijvoorbeeld vooral de ontwikkelbaarheid van de muzikale kennis en aanleg getoetst. 

Kandidaten zang
Voor kandidaten zang is de minimumleeftijd 14 jaar. Je zingt twee, eventueel drie stukken voor, waarvan in ieder geval één van onderstaande repertoirelijst. Neem dus voor de zekerheid drie stukken mee, voor het geval dat we meer van je willen horen.

Cry Me A River
My Funny Valentine
They Can't Take That Away
Lullaby of Birdland
There will never be another you
Nature Boy

Praktische informatie

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. In het formulier moet je links naar opnamen en een motivatiebrief uploaden, dus zorg dat je die bij de hand hebt.

Klik hier voor de deadline voor aanmelden
 

Informatie over het lesgeld vind je hier.

Delen