Toelating

Als je overweegt auditie te doen, kon je je aanmelden voor de JJC Talent Day op zaterdag 13 april 2024. (Op deze dag volg je een hoofdvakles, een bandles en een theorieles bij JJC-docenten. Op deze dag volg je een hoofdvakles, een bandles en een theorieles bij JJC-docenten. Deze docenten kunnen je helpen met het voorbereiden van je auditie en geven je gerichte feedback op je spel. Ook kunnen ze vaststellen of je al voldoende niveau hebt voor een auditie.)

Heb je deze dag gemist maar zou je graag auditie willen doen? Neem dan graag z.s.m contact op met Nina Rompa.

Heb je n.a.v de Talent Day (of na contact met Nina) 'groen licht' gekregen voor een auditie? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier. Aanmelden voor de auditie kan tot uiterlijk maandag 20 mei

Waar letten we op?
Het belangrijkste (meetbare) criterium is je muzikaliteit en je gehoor. Daarnaast verwachten we dat je blijk geeft van affiniteit met jazzmuziek en over een goede techniek op je instrument beschikt. Ook eigenschappen als goede motivatie, ontwikkelingsmogelijkheden en enthousiasme zijn belangrijk voor het Junior Jazz College. 

Hoe gaat het toelatingsexamen in zijn werk?
Tijdens het toelatingsexamen speel je twee zelf uitgekozen nummers, waarvan minimaal één jazzstandard. Het is belangrijk dat je je van je beste kant laat zien, dus kies je repertoire zorgvuldig uit. Tijdens het toelatingsexamen word je begeleid door studenten van het conservatorium. Neem voor hen de bladmuziek mee, inclusief melodie en akkoordenschema. Voor het examen kun je dertig minuten met deze begeleiders repeteren. (N.B. Gitaristen spelen met een docent in plaats van een begeleidingsband).

Voor alle kandidaten geldt: neem vooral ook referenties mee van musici of van je huidige muziekdocent, omdat die vaak een nog beter inzicht kunnen geven over je niveau en je ontwikkelingsmogelijkheden dan de momentopname van het examen laat zien.

Gehoortraining en theorie
Naast het praktisch examen doe je ook een theoretisch examen. Hierin toetst de theoriedocent hoe ver je gevorderd bent met je muzikale gehoor en kennis van de basale muziektheorie. Denk daarbij aan de volgende oefeningen:

  • het nazingen van losse noten, intervallen, drieklanken en korte melodietjes
  • het herkennen en benoemen van verschillende typen drieklanken en eventueel vierklanken
  • bij een hoger instapniveau: ritmes, akkoordprogressies en langere melodieën herkennen / uitvoeren / uitschrijven

Dit deel van het toelatingsexamen heeft als voornaamste doel je in te kunnen delen in de theorieklas die aansluit bij jouw niveau.

De inhoud van de toetsing is afhankelijk van jouw niveau en het instrument dat je bespeelt. Op beginnersniveau wordt bijvoorbeeld vooral de ontwikkelbaarheid van de muzikale kennis en aanleg getoetst. 

Delen