Nicolas Isabelle

Nicolas Isabelle (Québec, Canada) heeft zich als trompettist gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk. Hij speelt op authentieke instrumenten of kopieën daarvan.

In 2001 besloot hij zijn trompetstudie voort te zetten in Europa, waar hij aanvankelijk bij Thierry Caens aan het conservatorium van Dijon (Frankrijk) studeerde. In 2005 vestigde hij zich in Amsterdam om zich op de oude muziek te richten. Hij behaalde zijn bachelordiploma baroktrompet aan het Conservatorium van Amsterdam bij Friedemann Immer en zijn masterdiploma in naturtrompet aan de Scola Cantorum Basiliensis (Zwitserland) bij Jean-François Madeuf.

Nicolas heeft door heel Europa opgetreden met ensembles als La Petite Bande, Anima Eterna Brugge,La Scintilla, Divino Sospiro, Concerto Köln, Le Cercle de l’Harmonie, Concerto Amsterdam, Les Musiciens du Louvre, La Chapelle Rhénane  en Cappriccio Basel.

Delen