Sára Gutvill

Mezzosopraan Sára Gutvill (Boedapest) studeerde Duitse taal en letterkunde aan de Universität Wienin Wenen, Oostenrijk, en klassiek zang aan het Conservatorium van Amsterdam bij Pierre Mak.

Sára zingt voornamelijk kamermuziek, Duits liedrepertoire en oratorium. Sinds 2014 zingt ze bij Collegium Vocale Gent. Naast zingen heeft ze een passie voor lesgeven. Momenteel doceert ze Duits als tweede taal en de cursus Performing Arts – Musicaan hetAmsterdam University College.

Sinds 2013 combineert Sára met succes haar twee specialismes als docent Duits en zangcoach aan het Conservatorium van Amsterdam, en vanaf 2019 ook aan de International Opera Academyin Gent. In de afgelopen jaren werkte ze als taalcoach bij de Nederlandse Reisopera, de Dutch National Opera Academy, BarokOpera Amsterdam en het jaarlijkse Vocallis Festival.

Delen