Ralf Pisters

Ralf Pisters is muziektheoreticus en pianist. Hij is werkzaam als docent theoretische vakken en hoofdvak Theorie der Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast geeft hij theorieles bij de Academie Muzikaal Talent. Hij is coördinator en vicevoorzitter van de vakgroep Theorie en Geschiedenis van het CvA. Als theoreticus gaat zijn interesse uit naar de analyse en schrijfkunst van de achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw. Na zijn opleiding tot informaticus werkte hij tevens enige tijd in het bedrijfsleven als softwareontwikkelaar.

Zie ook Ralf Pisters' online cursus op CvA Online

Delen