Paul Scheepers

Paul Scheepers studeerde piano (staatsexamen in 1976), muziekwetenschap (te Utrecht; afgestudeerd in 1983) en muziektheorie (Koninklijk Conservatorium Den Haag; afgestudeerd in 1982). Sinds 1983 is hij als docent muziektheorie (hoofd- en bijvak) verbonden aan de conservatoria van Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij ruim tien jaar docent muziektheorie aan het Instituut voor Muziekwetenschap te Utrecht. Ook geeft hij analysecursussen aan de Nederlandse Strijkkwartetacademie.

Zijn belangrijkste muziektheoretische/muziekwetenschappelijke specialisme is de analysetechniek van Heinrich Schenker en zijn navolgers. Daarnaast is hij vanuit zijn rol als conservatoriumdocent sterk geïnteresseerd in de relatie tussen analyse en uitvoeringspraktijk; ‘Muziektheorie dient de musicus’ kan als zijn credo worden beschouwd. Dit heeft in Amsterdam en Den Haag onder meer geleid tot kamermuziekprojecten waarbij een hoofdvak- en een theoriedocent in nauwe onderlinge samenwerking een ensemble coachen, een veelbelovende vorm van kruisbestuiving tussen muziektheorie en uitvoeringspraktijk die studenten en docenten als buitengewoon vruchtbaar ervaren.

 

Delen