José Peeters

José Peeters studeerde van 1971-1974 Alexandertechniek aan de school van Patrick J. Macdonald in Londen. Vervolgens begon ze haar eigen praktijk in de Alexandertechniek. Ook gaf ze les op de toneelscholen van Amsterdam en Arnhem. Sinds 1982 is ze als docent Alexandertechniek verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en sinds 1988 is ze moderator op het Alexander Techniek Centrum Amsterdam (ATCA), waar ze in 1980 toetrad als docent. 

Delen