Job IJzerman

Job IJzerman doceert solfège, ensemblezang voor zangstudenten, analyse, harmonie, contrapunt in barok- en renaissancestijl en meer recent schematheorie en partimento aan het Conservatorium van Amsterdam.
Zijn publicaties en congresbijdragen bestrijken een groot aantal onderwerpen, van de niet-gemensureerde preludes van Louis Couperin tot de vroeg-atonale muziek van de Tweede Weense School. In 2013-2015 ontving hij een beurs van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die hem in staat stelde om onderzoek te doen naar de harmonisch-contrapuntische schemata in de muziek van de vroege negentiende eeuw en met name van Beethoven, Schubert en Schumann. In navolging van dit onderzoeksproject is er een publicatie in voorbereiding genaamd Harmony, Counterpoint, Partimento (Oxford University Press).

Delen