Harm Langenkamp

Harm Langenkamp studeerde muziekwetenschap en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 2014 promoveerde hij op een studie naar de inzet van muziek als propaganda-instrument tijdens de Koude Oorlog. Sindsdien doceerde/doceert hij muziekgeschiedenis en -analyse aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en het Emerson College European Center. Sinds september 2020 doceert hij theoretische vakken aan het Conservatorium van Amsterdam. Naast de relatie tussen muziek en politiek behoren opera/muziektheater en culturele kruisbestuivingen in twintigste- en eenentwintigste-eeuwse muziek tot zijn interessegebieden.

Delen