Bart de Graaf

Bart de Graaf (1983) behaalde masterdiploma's als pianist, musicoloog en muziektheoreticus. Binnen de muziektheorie heeft hij een bijzondere interesse in analyse en het raakvlak hiervan met muziekgeschiedenis en muzikale uitvoering. Met zijn gepubliceerde afstudeerscriptie over dit onderwerp, Performing Music Theory, studeerde hij cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Bart doceert muziekgeschiedenis aan het Conservatorium Maastricht en werkt als programmeur bij de Toonzaal te ’s-Hertogenbosch. Ook is hij actief als pianist en schrijft en presenteert hij programmatoelichtingen voor verschillende concertzalen en orkesten, zoals Het Concertgebouw en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daarnaast geeft hij dit seizoen presentaties bij symposia van de Nederlandse Vereniging voor Muziektheorie en het Institut für Musikwissenschaft te Berlijn. 

Delen